Andelsvurdering

Vurdering af andelsboliger


AB Vurdering udarbejder vurderingsrapporter i forbindelse med salg af andelsboliger. Vurderingsrapporten prissætter de forbedringer der er udført i boligen, af såvel professionelle som af ejeren selv.


Udover forbedringer  har vurderingrapporten den egenskab, at klarlægge de mangler der måtte være i andelsboligen. Mangler som for sælger er en stor fordel at få belyst. Mangler, der fremgår af vurderingsrapporten, er nemlig køber bekendt ved handlens indgåelse, hvorfor disse ikke kan være genstand for et mangelskrav efter køber er flyttet ind i lejligheden. Vurderingen er således en form for ansvarsfraskrivelse for sælger.


Helt i trit med ovenstående, er det AB Vurderings  mærkesag, at udarbejde en fair og retvisende vurderingsrapport.  Vi har en seriøs og kompetent tilgang til opgaven, og er helt bevidst om at ikke to lejligheder er ens.


Kontakt os derfor for at få en  personlig vurdering af din andelsbolig. 

Kontakt AB Vurdering på:

info@ab-vurdering.dk

eller

tlf: 3179 9310